Opširnije

Kongres EATLP-a 2016.

U organizaciji Instituta Max Planck za porezno pravo i javne financije organiziran je ovogodišnji kongres Europskog udruženja profesora poreznog prava (European Association of Tax Law Professors, EATLP), koji se održao od 2. do 4. lipnja 2016. u Münchenu, Njemačka. Ovaj međunarodno priznati kongres održan je uz potporu središnje organizacije EATLP-a u Amsterdamu i Sveučilišta u Münchenu […]

Opširnije
Opširnije

Obrana doktorskog rada člana istraživačkog tima

Član istraživačkog tima Stjepan Gadžo dana 9. svibnja 2016. na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu javno je obranio svoj doktorski rad naziva “Nexus requirements for taxation of non-residents’ business income: a normative analysis in the context of the global economy” te je time stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, u polju pravo, grana financijsko pravo. […]

Opširnije
Opširnije

Sudjelovanje na XXII. savjetovanju pravnika Petar Simonetti

 „XXII. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)“ tradicionalno se održalo u hotelu Diamant, u Poreču, od 13. do 15. travnja 2016. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom. Ovo savjetovanje obuhvatilo je izlaganja i rasprave iz različitih grana […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija ENER – MAR – CORP – COMM

Dana 24. ožujka 2016. voditeljica projekta prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i članica tima, znanstvena novakinja Nikolina Grković sudjelovale su s pozvanim izlaganjem na konferenciji pod nazivom: ENER – MAR – CORP – COMM Conference, “Energy law – Maritime law – Corporate law – Commercial law Intersection: Bridging the Gap”, organizatori koje su bili Pravni […]

Opširnije
Opširnije

Izvješće o konferenciji “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“

Od 5. do 6. listopada 2015. godine u Jean Monnet Međusveučilišnom centru izvrsnosti u Opatiji (Villa Antonio) održana je međunarodna konferencija “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“ koja je okupila više od 100 sudionika – korporativnih pravnika iz trgovačkih društava, sudaca trgovačkih i Ustavnog suda RH-a, odvjetnika te članove uprava financijskih institucija […]

Opširnije
Opširnije

Studijski boravci članica istraživačkog tima

U razdoblju od 1. srpnja do 5. kolovoza 2015. godine članice istraživačkog tima dr. sc. Antonija Zubović i Nikolina Grković boravile su na pravnom odjelu Europskog Sveučilišnog Instituta u Firenci (EUI) te Sveučilištu u Firenci (UniFI) s ciljem istraživanja tema na koje se odnosi ovaj projekt. a Cilj ovog studijskog boravka dr. sc. Antonije Zubović bio […]

Opširnije
Opširnije

Izvješće s 1. sastanka s konzultantima

Prema najavi, dana 12. lipnja 2015. godine održan prvi sastanak istraživačkog tima uz sudjelovanje konzultanata – stranih i domaćih akademskih stručnjaka za pravo društava, čelnika banaka koje financiraju akviziciju, pravnih stručnjaka iz trgovačkih društava koja akviziraju ili bivaju akvizirana, sudaca i odvjetnika koji zastupaju, odnosno sude u povezanim predmetima, kao i drugim dionicima tih procesa, […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o ekonomskim perspektivama EU-a

U razdoblju od 21. do 23. svibnja 2015. u Puli je održana međunarodna znanstvena konferencija European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy. Organizatori su hrvatski partneri na Smart Inno projektu IPA CBC Programa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Oko 90 znanstvenika izložilo je svoje radove u […]

Opširnije