Izvješće o konferenciji “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“

Od 5. do 6. listopada 2015. godine u Jean Monnet Međusveučilišnom centru izvrsnosti u Opatiji (Villa Antonio) održana je međunarodna konferencija “Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u“ koja je okupila više od 100 sudionika – korporativnih pravnika iz trgovačkih društava, sudaca trgovačkih i Ustavnog suda RH-a, odvjetnika te članove uprava financijskih institucija […]

Opširnije