Opširnije

I. Kunda: EU law beyond EU border

Članica tima, Ivana Kunda autorica je poglavlja “European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?” u knjizi China’s One Belt One Road Initiative and Private International Law: Addressing Private International Law Concern, urednika Poomintra Sooksripaisarnkita i Sai Ramani Garimelle, a u izdanju Routlegea, New York, 2018. (str. 94-122). U tom radu autorica […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja

Rad autorice Ivane Kunde, članice istraživačkog tima, pod nazivom “Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja” objavljen je u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (vol. 39, br. 1,  2018., str. 183.-211.) prezentiran je na XXIV. savjetovanju pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, održanom u Hotelu Diamant, u Poreču, od 11. do 13. […]

Opširnije
Opširnije

V. Butorac Malnar & T. Obradović Mazal: Discretionary Power in Applying State Aid Rules

Istraživačica na projektu doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar i vanjska suradnica na projektu Tamara Obradović Mazal u koautorstvu su objavile članak pod naslovom The Discretionary Power of Competent Authorities in Applying State Aid Rules on Rescue and Restructuring u zborniku radova 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development –”Building Resilient Society”. Koautorice su […]

Opširnije
Opširnije

D. Vrbljanac: Private Enforcement of Competition Law

Dr. sc. Danijela Vrbljanac, članica istraživačkog tima, izložila je rad Private Enforcement of Competition Law: Before which EU Member State Courts? na konferenciji 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development koja je 15. i 16. rujna 2017. godine održana u Madridu. Rad je objavljen u zborniku radova te konferencije. Bavi se pitanjem određivanja […]

Opširnije