Završna projektna konferencija

Završna međunarodna znanstvena konferencija ovog projekta pod nazivom „Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ održana je 19-20. listopada 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci. Program ove dvodnevne konferencije odvijao se u tri konferencijske sekcije. Prva sekcija odnosila se na opća i sektorska pitanja restrukturiranja trgovačkih društava, u drugoj su obrađivani razni aspekti vezani uz restrukturiranje društava u poteškoćama, a u trećoj sekciji analizirana su pitanja vezana uz inovativna trgovačka društva čiji intelektualni kapital poprima nove dimenzije u internetskom okružju. Program je dostupan ovdje.

 

Ukupno devet članova tima je na konferenciji izložilo pet konferencijskih tema. Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević i doc. dr. sc. Stjepan Gadžo su u svom izlaganju propitivali gdje treba postaviti granicu između legitimnog poslovnog restrukturiranja i agresivnog poreznog planiranja kada su u pitanju porezni rizici spajanja i preuzimanja trgovačkih društava u Hrvatskoj.  Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, doc. dr. sc. Antonija Zubović i doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović izložile su rezultate istraživanja koje su provele komparativno istražujući različite modele preventivnog restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama, nudeći argumente u prilog tezi koje aspekte preventivnog restrukturiranja je potrebno urediti na jedinstven način za sva trgovačka društva, a za koje je poželjan model po mjeri društva. Prof. dr. sc. Dionis Jurić je zajedno s izv. prof. dr. sc. Lorisom Belanićem izlagao na temu odgovornosti za štetu zakonskog revizora i obveze revizora da se osigura od te odgovornosti koja je sve značajnija u kontekstu restrukturiranja društava u poteškoćama. U trećoj konferencijskoj sekciji članice tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda i izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar obradile su temu internetske distribucije luksuznih proizvoda u pravu tržišnog natjecanja EU, posebno se osvrćući na recentnu praksu Suda EU, zaključujući da su njome riješena samo neka od otvorenih pitanja vezanih uz sustave selektivne distribucije, dok su druga pitanja i dalje predmetom različitih tumačenja. Poslijedoktorandica dr. sc. Danijela Vrbljanac je izložila rezultate istraživanja o tome na koji način upravljati inovativnim kapitalom trgovačkog društva kada dolazi do prijenosa osobnih podataka.

 

Konferencija je okupila renomirane izlagače iz Hrvatske, Italije, Austrije, Nizozemske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, među kojima su bili znanstvenici, ali i brojni stručnjaci iz redova sudaca, odvjetnika i korporativnih pravnika.