Opširnije

I. Kunda: EU law beyond EU border

Članica tima, Ivana Kunda autorica je poglavlja “European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?” u knjizi China’s One Belt One Road Initiative and Private International Law: Addressing Private International Law Concern, urednika Poomintra Sooksripaisarnkita i Sai Ramani Garimelle, a u izdanju Routlegea, New York, 2018. (str. 94-122). U tom radu autorica […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja

Rad autorice Ivane Kunde, članice istraživačkog tima, pod nazivom “Pravo mjerodavno za povrede prava tržišnog natjecanja” objavljen je u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (vol. 39, br. 1,  2018., str. 183.-211.) prezentiran je na XXIV. savjetovanju pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak)”, održanom u Hotelu Diamant, u Poreču, od 11. do 13. […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: O usklađivanju primarnog i sekundarnog insolvencijskog postupka

Članica istraživačkog tima Ivana Kunda autorica je poglavlja “L’articulation des procédures principale et secondaire” u knjizi Le nouveau droit européen des faillites internationales. Knjigu su uredile Andra Cotiga-Raccah i Laura Sautonie-Laguionie, a izdana je 2018. kod belgijskog nakladnika Bruylanta. U tom poglavlju autorica se osvrće na odnos primarnog i seknudarnog insolvencijskog postupka sukladno novom uređenju […]

Opširnije
Opširnije

V. Butorac Malnar & T. Obradović Mazal: Discretionary Power in Applying State Aid Rules

Istraživačica na projektu doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar i vanjska suradnica na projektu Tamara Obradović Mazal u koautorstvu su objavile članak pod naslovom The Discretionary Power of Competent Authorities in Applying State Aid Rules on Rescue and Restructuring u zborniku radova 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development –”Building Resilient Society”. Koautorice su […]

Opširnije
Opširnije

D. Vrbljanac: Private Enforcement of Competition Law

Dr. sc. Danijela Vrbljanac, članica istraživačkog tima, izložila je rad Private Enforcement of Competition Law: Before which EU Member State Courts? na konferenciji 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development koja je 15. i 16. rujna 2017. godine održana u Madridu. Rad je objavljen u zborniku radova te konferencije. Bavi se pitanjem određivanja […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding

Rad pod nazivom Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding autorice Ivane Kunde objavljen je u zborniku radova (stranice 253.-263.) sa skupa 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” održanog u Splitu, 1. i 2. rujna 2016. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje: kunda_crowdfunding_esd_split_2016, a zbornika radova […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda i D. Vrbljanac: Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices

Koautorski rad Ivane Kunde i Danijele Vrbljanac pod nazivom Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices objavljen je u zborniku radova (str. 738.-756.) sa skupa 10th International Scientific Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” održanog u Opatiji od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Confict of Laws

Ova knjiga usredotočena je na fenomen međunarodno prisilnih pravila (međunarodno prevladavajućih pravila ili pravila neposredne primjene) posebice trećih država, koja je autorica Ivana Kunda počela istraživati pišući svoj magistarski rad. Pored toga što nudi povijesni pregled razvoja prakse i doktrine u vezi s međunarodno prisilnim pravilima, ova knjiga se podrobno bavi suvremenim aspektima ove međunarodnoprivatnopravne metode. Najvrjednija su poglavlja koja se odnose […]

Opširnije