I. Kunda: EU law beyond EU border

Članica tima, Ivana Kunda autorica je poglavlja “European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?” u knjizi China’s One Belt One Road Initiative and Private International Law: Addressing Private International Law Concern, urednika Poomintra Sooksripaisarnkita i Sai Ramani Garimelle, a u izdanju Routlegea, New York, 2018. (str. 94-122). U tom radu autorica propituje nove tendencije teritorijalnog proširenja primjene prava Europske unije, s posebnim naglaskom na dvjema područjima: pravu tržišnog natjecanja i pravu zaštite osobnih podataka. To su posebno važna pitanja za sve subjekte koji posluju međunarodno, ili čak globalno, jer trebaju biti svjesni kada će njihove aktivnosti biti zahvaćene pravom Europske unije i unutar okvira djelovanja regulatornih tijela Europske unije.