Kontakt

Pravni fakultet u Rijeci
Hahlić 6
51000 Rijeka

www.pravri.uniri.hr

Tel: 051359500
Fax: 051359593
E-pošta: info@croatiamergers.eu

Naša lokacija