O projektu

6„Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju“ naziv je četverogodišnjeg znanstvenoistraživačkog projekta odobrenog 2015. godine i financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Cilj mu je istražiti mnogobrojna pravna pitanja vezana uz temu projekta, a posebice značajke procesa akvizicija i restrukturiranja promatrane s gledišta prava trgovačkih društava, prava tržišta kapitala, financijskog prava, prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva.

Nakon pristupanja unutarnjem tržištu Europske unije, hrvatska trgovačka društva stoje pred izazovom korporativnog pregrupiranja putem korporativnih akvizicija, odnosno kroz restrukturiranje. To je neizbježna posljedica dvosmjernog procesa: ulaska stranih takmaca na hrvatsko tržište i domaćih društava na unutarnje europsko tržište. Prekogranične i/ili domaće korporativno pregrupiranje može poprimiti razne oblike ovisno o odabranom pravnom modelu. U okviru projekta analizirat će se korporativne akvizicije i restrukturiranja iz perspektive prava društava, prava tržišta kapitala, poreznog prava, prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva. Cilj projekta je istražiti one pravne aspekte i predložiti one pravne modele koji će omogućiti restrukturiranje društava utemeljenih na znanju. Očekuje se da će rezultati projekta biti korisni trgovačkim društvima pri donošenju odluke o odabiru najboljeg modela restrukturiranja s ciljem opstanka ili povećanja uspješnosti na tržištu. Također se očekuje da će rezultati projekta moći poslužiti i zakonodavcu prilikom budućih izmjena relevantnih zakona i drugih propisa.