Opširnije

S. Gadžo: Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine

U ovom radu, izrađenog u okviru seminara na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Fiskalni sustav i fiskalna politika” na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Stjepan Gadžo istražuje interakciju između normi međunarodnog poreznog prava de lege lata i temeljnih tehnika poreznog planiranja multinacionalnih korporacija (MNK), s posebnim naglaskom na ulogu nematerijalne imovine. Stoga se u radu prikazuju temeljne postavke standardnih tehnika kojima […]

Opširnije