I. Kunda: Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Confict of Laws

Ova knjiga usredotočena je na fenomen međunarodno prisilnih pravila (međunarodno prevladavajućih pravila ili pravila neposredne primjene) posebice trećih država, koja je autorica Ivana Kunda počela istraživati pišući svoj magistarski rad. Pored toga što nudi povijesni pregled razvoja prakse i doktrine u vezi s međunarodno prisilnim pravilima, ova knjiga se podrobno bavi suvremenim aspektima ove međunarodnoprivatnopravne metode. Najvrjednija su poglavlja koja se odnose na različite vrste (međunarodno) prisilnih pravila kao i njihov funkcionalni i metodološki odnos s drugim pravilima/metodama  međunarodnog privatnog prava. Dodatni vrijedni doprinos je analiza kroz cijelu knjigu novih odredbi koje su predložene, a naknadno s određenim izmjenama i usvojene, na razini Europske unije. Ova knjiga služi kao važan izvor saznanja za zakonodavce i pravosuđe u njihovim naporima da ispravno primjenjuju europsko pravo ili se njime inspiriraju.

a

Tekst knjige dostupan je ovdje.