D. Vrbljanac: Private Enforcement of Competition Law

Dr. sc. Danijela Vrbljanac, članica istraživačkog tima, izložila je rad Private Enforcement of Competition Law: Before which EU Member State Courts? na konferenciji 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development koja je 15. i 16. rujna 2017. godine održana u Madridu. Rad je objavljen u zborniku radova te konferencije. Bavi se pitanjem određivanja međunarodne nadležnosti u privatnopravnim predmetima tržišnog natjecanja u EU-u, odnosno utvrđuje koje su odredbe Uredbe Bruxelles I bis primjenjive u slučajevima povrede pravila tržišnog natjecanja koje se su mogu kvalificirati kao izvanugovorna odgovornost za štetu.

Program konferencije i cijeli zbornik radova dostupni su ovdje.