Najava međunarodne konferencije u listopadu 2015.

Međunarodna konferencija

 Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u

GDJE: Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti, Villa Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija (karta)

KADA: 5.-6. listopada 2015.

TKO: Ovu konferenciju organiziraju Zavod za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Udruga korporativnih pravnika RH pod pokroviteljstvom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Konferencija je aktivnost istraživačkog projekta „Pravni aspekti korporativnih akvizicija i preoblikovanje trgovačkih društava temeljnih na znanju“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost.

KOME: Ciljna skupina konferencije su članovi uprava trgovačkih društava, korporativni pravnici, odvjetnici, javni bilježnici, poduzetnici, konzultanti, profesionalni ulagatelji i drugi dionici korporativnih akvizicija te poduzetnici u potrazi za sredstvima financiranja.

ZAŠTO: Nakon pristupanja jedinstvenom tržištu EU-a, hrvatska se trgovačka društva suočavaju s izazovima korporativnog pregrupiranja provedbom preuzimanja, spajanja i pripajanja i drugih oblika restrukturiranja. Prekogranična i domaća mobilnost trgovačkih društava može varirati ovisno o odabranom pravnom modelu. Pri donošenju tih strateških odluka potrebno je sagledati i pravne i ekonomske aspekte.

ŠTO: U referatima koji se odnose na korporativne akvizicije obradit će se aspekti relevantni za njihovo oblikovanje, te će se analizirati postupci spajanja, pripajanja i preuzimanja dioničkih društava nakon pristupanja EU-u. U okviru poduzetničkog financiranja, naglasak je na alternativnim modelima financiranja koji su važni za trgovačka društva temeljena na inovacijama, posebice za start-upove, kao i uloga koju intelektualno vlasništvo općenito ima u društvima temeljnima na inovacijama. Ispitat će se prednosti i nedostaci navedenih modela, dovodeći ih u vezu s ulogom koju pri navedenim akvizicijama imaju država i financijski posrednici. Ovdje se može preuzeti program, koji obuhvaća četiri skupine tema:

  • Trgovačka društva temeljena na inovacijama i pristup kapitalu
  • Oblikovanje akvizicija – porezna pitanja i intelektualni kapital
  • Mobilnost trgovačkih društava i korporativno pregrupiranje
  • Akvizicije na poticaj i uz nadzor države

IZLAGAČI: Pravni i ekonomski znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske i EU-a, uključujući članove uprava domaćih trgovačkih društava i financijskih institucija, dužnosnike regulatornih agencija, prenijet će sudionicima konferencije svoje znanje i iskustvo u predmetnim područjima.

RADNI JEZICI: Hrvatski i engleski.

KOTIZACIJA: 1.500,00 kn (PDV uključen). Pravo na popust od 10 % imaju studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i sudionici najmanje tri uzastopna ranija savjetovanja u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Podaci za plaćanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, IBAN: HR2624020061100110025, model: HR00, poziv na broj: 66151082-OIB platitelja, opis plaćanja: SM-40, ime i prezime sudionika.

PRIJAVA: Ovdje se može preuzeti prijava za konferenciju.

KONTAKT: Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, edita@pravri.hr.