Najava međunarodne konferencije u listopadu 2015.

Međunarodna konferencija  Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u

Opširnije