Konferencija ENER – MAR – CORP – COMM

Dana 24. ožujka 2016. voditeljica projekta prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i članica tima, znanstvena novakinja Nikolina Grković sudjelovale su s pozvanim izlaganjem na konferenciji pod nazivom: ENER – MAR – CORP – COMM Conference, “Energy law – Maritime law – Corporate law – Commercial law Intersection: Bridging the Gap”, organizatori koje su bili Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tokyo University i Kyushu University. Konferencija je održana na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je osim uvaženih akademskih stručnjaka iz područja energetike, pomorskog prava, prava društava i trgovačkog prava okupila i zainteresirane sudionike iz prakse. Voditeljica projekta i novakinja Grković izlagale su na temu istraživanja projekta pod nazivom “New Forms of Entrepreneurial Financing – How to Tackle Investment Based Crowdfunding”, koja ujedno predstavlja i temu istraživanja doktorske disertacije znanstvene novakinje Grković. U izlaganju su naglasile da bi regulatorni pristup ovoj novoj formi financiranja trebao uvažiti potrebu zaštite svih sudionika ove transakcije: (malih) ulagatelja kojima je ovaj oblik financiranja vrlo dostupan no koje je potrebno educirati o preuzetim rizicima, poduzetnika – startupova koji ovim putem pribavljaju kapital koji im nije dostupan primjenom tradicionalnih izvora financiranja, te operatora internetske platforme koji predstavlja novu kategoriju (financijskog) posrednika.