Sudjelovanje na XXII. savjetovanju pravnika Petar Simonetti

 „XXII. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)“ tradicionalno se održalo u hotelu Diamant, u Poreču, od 13. do 15. travnja 2016. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom. Ovo savjetovanje obuhvatilo je izlaganja i rasprave iz različitih grana prava te je okupilo mnoštvo uglednih domaćih pravnih stručnjaka, među kojima su bili prof. dr. sc. Aldo Radolović, doc. dr. sc. Marko Babić i dr. sc. Duška Šarin, suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Ante Perkušić, dr. sc. Jadranko Jug, Damir Kontrec i Darko Milković, suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te sutkinje istoga suda Lidija Rostaš Beroš i Sanja Otočan. Također su sudjelovali i ugledni pravni znanstvenici iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Unutar konferencijske sesije „Pravo društava i financijsko pravo“, četiri člana istraživačkog tima iznijela su rezultate svojih istraživanja. Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc i doc. dr. sc. Antonija Zubović u svojem su izlaganju predstavile prijedloge za izmjene regulatornog okvira za povlačenje vrijednosnih papira s uređenog tržišta (delisting). Izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević obradila je prethodna obvezujuća porezna mišljenja, koja predstavljaju novi institut hrvatskoga poreznog prava.  Izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić, u suradnji s izv. prof. dr. sc. Sašom Preličem s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru te Sonjom Marinac, sutkinjom Trgovačkog suda u Pazinu, održao je izlaganje o prekograničnom prijenosu sjedišta trgovačkog društva u pravu EU i hrvatskome pravu.

Članovi istraživačkog tima okupljenim su sudionicima pružili pregled svojih dosadašnjih istraživanja u okviru ovoga projekta i projekta Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga i time ih podvrgli kritičkoj raspravi široke javnosti u potrazi za kvalitetnim rješenjima.