Konferencija o ekonomskim perspektivama EU-a

U razdoblju od 21. do 23. svibnja 2015. u Puli je održana međunarodna znanstvena konferencija European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy. Organizatori su hrvatski partneri na Smart Inno projektu IPA CBC Programa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Oko 90 znanstvenika izložilo je svoje radove u 15 znanstvenih sesija u tri dana konferencije, s posebnim osvrtom na teme inovacija i poduzetništva i naglaskom na društveno poduzetništvo i društvene inovacije te inovacije u turizmu. U fokusu rasprave bili su efekti ekonomske politike u kontekstu budućih perspektiva razvoja Unije.

a

Članica istraživačkog tima, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević imala je ulogu voditeljice jedne konferencijske sesije, te je također predstavila rad pod nazivom The Mechanism of SMEs Internationalization Towards the EU Single Market Perspective (koautori: Jelena Vapa-Tankosić i Biljana Lazić).