Opširnije

N. Grković: Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala

Završni rad Nikoline Grković, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Edite Čulinović Herc u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, ispituje pravne aspekte financiranja obnovljivih izvora energije. Oni su u posljednje je vrijeme obilježeni energetsko-ekološkim ciljevima EU-a i pitanjem financiranja inovacija. Razvoj OIE-a usporedo s procesom integracije […]

Opširnije
Opširnije

Izvješće s 1. sastanka s konzultantima

Prema najavi, dana 12. lipnja 2015. godine održan prvi sastanak istraživačkog tima uz sudjelovanje konzultanata – stranih i domaćih akademskih stručnjaka za pravo društava, čelnika banaka koje financiraju akviziciju, pravnih stručnjaka iz trgovačkih društava koja akviziraju ili bivaju akvizirana, sudaca i odvjetnika koji zastupaju, odnosno sude u povezanim predmetima, kao i drugim dionicima tih procesa, […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o ekonomskim perspektivama EU-a

U razdoblju od 21. do 23. svibnja 2015. u Puli je održana međunarodna znanstvena konferencija European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy. Organizatori su hrvatski partneri na Smart Inno projektu IPA CBC Programa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Oko 90 znanstvenika izložilo je svoje radove u […]

Opširnije
Opširnije

Sudjelovanje člana tima na doktorskom seminaru

U razdoblju od 20. do 22. svibnja 2015. godine u nizozemskom je glavnom gradu Amsterdamu, u organizaciji International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), održan znanstveni seminar namijenjen razvoju mladih istraživača iz područja međunarodnog i europskog poreznog prava, pod nazivom Doctoral Meeting of Researchers in International Taxation (DocMIT) and Postdoctoral International Tax Forum (PITF). a Član […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Confict of Laws

Ova knjiga usredotočena je na fenomen međunarodno prisilnih pravila (međunarodno prevladavajućih pravila ili pravila neposredne primjene) posebice trećih država, koja je autorica Ivana Kunda počela istraživati pišući svoj magistarski rad. Pored toga što nudi povijesni pregled razvoja prakse i doktrine u vezi s međunarodno prisilnim pravilima, ova knjiga se podrobno bavi suvremenim aspektima ove međunarodnoprivatnopravne metode. Najvrjednija su poglavlja koja se odnose […]

Opširnije
Opširnije

Najava 1. sastanka s konzultantima

Dana 12. lipnja 2015. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se prvi sastanak istraživača s konzultantima. Ciljevi sastanka su predstavljanje prvih rezultata do kojih su istraživači došli proučavajući pravne modele akvicizija u postpristupnom periodu te dobivanje relevantnih inputa od konzultanata, iz njihove pozicije regulatora, onih koji financiraju akviziciju ili društva koje akvizira. Ovaj […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o ekonomskim integracijama

U razdoblju od 22. do 24. travnja 2015. u Opatiji je, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s više domaćih i inozemnih visokoškolskih i znanstvenih institucija, održana deseta međunarodna znanstvena konferencija Economic Integrations, Competition and Cooperation. Iako je konferencija primarno usmjerena ekonomskim temama, svoje radove izložili su i znanstvenici iz drugih disciplina […]

Opširnije
Opširnije

XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti

„XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)“ tradicionalno se održalo u hotelu Diamant, u Poreču, od 15. do 17. travnja 2015. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom. Ovo savjetovanje zamišljeno na način da pokriva što veći broj različitih […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o tržišnom natjecanju

Dane 9. i 10. travnja 2015. godine, u Hotelu Lone, u Rovinju održana je Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“ u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Instituta Fridtjof Nansen, Jean Monnet […]

Opširnije