Konferencija o tržišnom natjecanju

Dane 9. i 10. travnja 2015. godine, u Hotelu Lone, u Rovinju održana je Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“ u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Instituta Fridtjof Nansen, Jean Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Pravosudne akademije. Među stranim i domaćim izlagačima bili su i predsjednik Općeg suda EU-a, Marc Jaeger te troje sudaca Općeg suda EU-a Vesna Tomljenović, Miro Prek i Viktor Kreuschitz, te predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Mladen Cerovac.

 

Dio članova istraživačkog tima aktivno je sudjelovao je u organizaciji konferencije. U ulozi izlagača na konferenciji pojavila su se čak tri člana istraživačkog tima. Voditeljica istraživačkog tima, prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc održala je izlaganje, zajedno s Marijanom Liszt, odvjetnicom u Odvjetničkom uredu Posavec, Rašica & Liszt i konzultanticom na ovome projektu, na temu državnih potpora uslugama od općeg gospodarskog interesa. U svojem izlaganju doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar obradila je sporna pitanja koja se pojavljuju vezano uz tužbu za naknadu štete prouzročenu „učinkom zaštitne cijene“, a doc. dr. sc. Ivana Kunda osvrnula se na problematiku mjerodavnog prava u predmetima kršenja odredbi tržišnog natjecanja. U ulozi sudionika sudjelovali su: izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, dr. sc. Mihaela Braut Filipović, Stjepan Gadžo, Danijela Vrbljanac i Nikolina Grković. Sudjelovanje članova istraživačkog tima na konferenciji bilo je potpomognuto sredstvima ovoga projekta.

 

Sudjelovanjem na ovoj konferenciji, koja je okupila oko stotinjak sudionika, članovi istraživačkog tima dobili su priliku izložiti svoja stajališta u odnosu na teme o kojima su izlagali a koje su važne sastavnice i ovoga projekta, kao i pobliže se upoznati s najnovijim propisima i praksom u području tržišnog natjecanja državnih potpora.