N. Grković: Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala

Završni rad Nikoline Grković, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Edite Čulinović Herc u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, ispituje pravne aspekte financiranja obnovljivih izvora energije. Oni su u posljednje je vrijeme obilježeni energetsko-ekološkim ciljevima EU-a i pitanjem financiranja inovacija. Razvoj OIE-a usporedo s procesom integracije i liberalizacije energetskog tržišta, povlači za sobom preispitivanje nacionalnih metoda poticanja OIE-a koje su države članice usvojile u vidu ostvarenja prve skupine ciljeva i to u svjetlu propisa o državnim potporama i slobodi kretanja robe. Stoga se s ciljem određivanja potencijalnih ograničenja pri kreiranju navedenih metoda analizira relevantna praksa Suda EU-a. S obzirom da je gotovo uvijek riječ o sofisticiranim tehnološkim projektima koji involviraju visoki stupanj rizika, za te projekte često nisu dostupni tradicionalni izvori financiranja. U radu se stoga također ispituju određeni alternativni načini financiranja u vidu fondova rizičnog kapitala i crowdfundinga, imajući u vidu da je posljednja poslovna praksa u središtu pozornosti europskih regulatora i država članica.

a

Puni tekst rada možete preuzeti ovdje..