Sudjelovanje Danijele Vrbljanac na konferenciji PŠ4

Danijela Vrbljanac, mlada suradnica na projektu sudjelovala je na 4. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Petar Šarčević “Pravila tržišnog natjecanja i državnih otpora EU-a: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe” 9. i 10. travnja 2015. u Rovinju. Ovdje je potvrda.