1. sastanak istraživačkog tima

Prvi sastanak istraživačkog tima održan je 4. ožujka 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na inicijativu voditeljice istraživačkog tima, prof. dr. sc. Edite Čulinović-Herc.   Na sastanku je bilo riječi o do sada provedenim aktivnostima i onima koje su trenutačno u tijeku, a vezane su uz ostvarivanje ciljeva postavljenih projektom. Na početku su […]

Opširnije