1. sastanak istraživačkog tima

Prvi sastanak istraživačkog tima održan je 4. ožujka 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na inicijativu voditeljice istraživačkog tima, prof. dr. sc. Edite Čulinović-Herc.

 

Na sastanku je bilo riječi o do sada provedenim aktivnostima i onima koje su trenutačno u tijeku, a vezane su uz ostvarivanje ciljeva postavljenih projektom. Na početku su raspravljana tehnička pitanja. Pored osnovnih informacija o troškovniku projekta koji je prethodno usuglašen s HRZZ-om, sastanak je bio usredotočen na izradu internetske stranice projekta kojom bi se trebala osigurati vidljivost projekta u domaćim i europskim okvirima. Također se među članovima istraživačkog tima raspravljalo o načinima diseminacije rezultata istraživanja.

 

Nakon toga pristupilo se istraživačkim pitanjima. Dio istraživača predstavio je preliminarne rezultate svojih istraživanja koja su predviđena za prvu projektnu godinu. Izložen je pregled svih preuzimanja uvrštenih društava u Republici Hrvatskoj nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji koji su sastavile prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i dr. sc. Antonija Zubović, kao i pregled pripajanja i spajanja društava u Republici Hrvatskoj u postpristupnom razdoblju koji su sastavili izv. prof. dr. sc. Dionis Jurić i dr. sc. Mihaela Braut Filipović. Nastavno na to, dogovoreno je da će se prvi sastanak s konzultantima održati krajem svibnja ili početkom lipnja 2015. godine.

 

Jedno od važnijih pitanja bila je i organizacija međunarodne konferencije „Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju u postpristupnom razdoblju“ koja bi se, u okviru projekta, trebala održati u listopadu 2015. godine.