Najava 1. sastanka s konzultantima

Dana 12. lipnja 2015. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se prvi sastanak istraživača s konzultantima. Ciljevi sastanka su predstavljanje prvih rezultata do kojih su istraživači došli proučavajući pravne modele akvicizija u postpristupnom periodu te dobivanje relevantnih inputa od konzultanata, iz njihove pozicije regulatora, onih koji financiraju akviziciju ili društva koje akvizira. Ovaj sastanak ujedno je i priprema za nadolazeću konferenciju pod naslovom „Korporativne akvizicije i pristup sredstvima financiranja poduzetnika nakon pristupanja EU-u“. Organizira je istraživački tim uz sudjelovanje stručnjaka i znanstvenika iz zemlje i inozemstva, dane 5. i 6. listopada 2015. u Jean Monnet interuniverzitetskom centru izvrsnosti u Opatiji.