Tematski povezani radovi

16Članovi akademske i/ili poslovne zajednice koje zanima ovaj projekt također bi mogli zanimati i tematski povezani radovi koji se ovdje navode. Autori ili mentori tematski povezanih radova su članovi istraživačkog tima ili drugi znanstvenici ili stručnjaci u projektnom području. Radove je odobrilo uredništvo kojeg čine: Edita Čulinović-Herc, Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić, Ivana Kunda i Vlatka Butorac Malnar i postavljeni su unutar odgovarajuće teme.

 

Svi radovi postavljeni su na internetsku stranicu na zahtjev ili uz suglasnost autora ili drugih nositelja prava i ostaju ovdje dok autori ili drugi nositelji prava ne postave zahtjev za njihovo uklanjanje. Autorsko pravo na tim radovima ostaje u cijelosti autoru ili drugom nositelju prava. Postavljanje rada na ovu internetsku stranicu ne sprječava istovremeno ili naknadno objavljivanje na drugom mjestu.

 

Opširnije

N. Žunić Kovačević i S. Gadžo: Proposals for Reform of the Agency Permanent Establishment Concept: Examination of BEPS Action 7

Rad autora Nataše Žunić Kovačević i  Stjepana Gadže pod nazivom Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7 objavljen je u zborniku radova (str. 509.-526.) sa skupa 10th International Scientific ConferenceEconomic Integrations, Competition and Cooperation  održanog u Opatiji, od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding

Rad pod nazivom Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding autorice Ivane Kunde objavljen je u zborniku radova (stranice 253.-263.) sa skupa 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” održanog u Splitu, 1. i 2. rujna 2016. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje: kunda_crowdfunding_esd_split_2016, a zbornika radova […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda i D. Vrbljanac: Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices

Koautorski rad Ivane Kunde i Danijele Vrbljanac pod nazivom Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices objavljen je u zborniku radova (str. 738.-756.) sa skupa 10th International Scientific Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” održanog u Opatiji od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije
Opširnije

S. Gadžo: Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine

U ovom radu, izrađenog u okviru seminara na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Fiskalni sustav i fiskalna politika” na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Stjepan Gadžo istražuje interakciju između normi međunarodnog poreznog prava de lege lata i temeljnih tehnika poreznog planiranja multinacionalnih korporacija (MNK), s posebnim naglaskom na ulogu nematerijalne imovine. Stoga se u radu prikazuju temeljne postavke standardnih tehnika kojima […]

Opširnije
Opširnije

M. Braut Filipović: Pravni položaj i odgovornost depozitara UCITS fondova

U ovoj knjizi autorica dr. sc. Mihaela Braut Filipović istražuje investicijski posao ulaganja u UCITS fondove s pravnog aspekta. UCITS fondovi najpopularnija su vrsta investicijskih fondova u Europskoj uniji, koji trend slijedi i Republika Hrvatska. Naglasak je stavljen na položaj i odgovornost depozitara tih fondova, ali i na cjelokupnu civilističkopravnu analizu odnosa unutar tzv. investicijskog […]

Opširnije
Opširnije

N. Grković: Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala

Završni rad Nikoline Grković, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Edite Čulinović Herc u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, ispituje pravne aspekte financiranja obnovljivih izvora energije. Oni su u posljednje je vrijeme obilježeni energetsko-ekološkim ciljevima EU-a i pitanjem financiranja inovacija. Razvoj OIE-a usporedo s procesom integracije […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Confict of Laws

Ova knjiga usredotočena je na fenomen međunarodno prisilnih pravila (međunarodno prevladavajućih pravila ili pravila neposredne primjene) posebice trećih država, koja je autorica Ivana Kunda počela istraživati pišući svoj magistarski rad. Pored toga što nudi povijesni pregled razvoja prakse i doktrine u vezi s međunarodno prisilnim pravilima, ova knjiga se podrobno bavi suvremenim aspektima ove međunarodnoprivatnopravne metode. Najvrjednija su poglavlja koja se odnose […]

Opširnije