M. Braut Filipović: Pravni položaj i odgovornost depozitara UCITS fondova

U ovoj knjizi autorica dr. sc. Mihaela Braut Filipović istražuje investicijski posao ulaganja u UCITS fondove s pravnog aspekta. UCITS fondovi najpopularnija su vrsta investicijskih fondova u Europskoj uniji, koji trend slijedi i Republika Hrvatska. Naglasak je stavljen na položaj i odgovornost depozitara tih fondova, ali i na cjelokupnu civilističkopravnu analizu odnosa unutar tzv. investicijskog trokuta – društva za upravljanje, depozitara i ulagatelja. Autorica je kontinuirano iznosila prijedloge kojima bi hrvatski zakonodavac mogao postići još učinkovitiji sustav zaštite malih ulagatelja UCITS fonda, i to primarno uravnoteženjem interesa ulagatelja s interesima depozitara i društva za upravljanje. Knjiga pruža prikaz utjecaja europskoga prava, uključujući i najznačajnije sudske odluke, na razvoj hrvatskih UCITS fondova i regulative. Nastala je slijedom obranjene doktorske disertacije, izrađene pod mentorstvom prof. dr. sc. Edite Čulinović-Herc i prof. dr. sc. Petra Miladina. Predstavlja osnovu za daljnja znanstvena istraživanja, ali služi i kao priručnik praktičarima koji se u praksi susreću s pitanjima koja su u knjizi obrađena na znanstveni i sustavni način.

a

Ovdje se može preuzeti puni tekst: Pravni polozaj i odgovornost depozitara UCITS fondova