EditacropEdita Čulinović-Herc
je redovita profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Katedre za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2011.-2017. godine bila je prodekanica za znanost Fakulteta. Suvoditeljica je Poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na istom Fakultetu. Glavna je istraživačica na znanstvenoistraživačkom projektu „Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju“ koji je odobren i financiran od Hrvatske zaklade za znanost. U razdoblju od 2007. do 2014. godine vodila je znanstvenoistraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga.“ Voditeljica je delegacije Republike Hrvatske na zasjedanjima UNCITRAL-ove radne skupine o osiguranju tražbina i članica Odbora za javni nadzor revizije. Autorica je velikog broja radova na temu prava društava, tržišta kapitala i financijskih usluga.

Više informacija na: