NatasaNataša Žunić Kovačević
je redovita profesorica i predstojnica Katedre za financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prodekanica je za sveučilišni studij te suvoditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na istom Fakultetu. Sudjelovala je kao istraživačica na znanstveno-istraživačkom projektu „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“. Članica je Hrvatske akademije pravnih znanosti, Hrvatske udruge za poredbeno pravo (HUPP), te izdavačkog savjeta časopisa Hrvatska pravna revija. Imenovana je od Hrvatskog sabora članicom Povjerenstva za fiskalnu politiku. Njezini posebni interesi obuhvaćaju pitanja europskog i međunarodnog poreznog prava te poreznog postupovnog prava. Autorica je većeg broja poglavlja knjiga i radova iz područja poreznog prava, financijskog prava i lokalnih financija. Sudjelovala je u više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija.

 

Više: