DionisDionis Jurić je redoviti profesor na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Od 2011.-2017. bio je glavni urednik „Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“. Voditelj je modula Poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na istom Fakultetu. Sudjelovao je kao istraživač na znanstvenoistraživačkom projektu „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“. Autor je brojnih članaka iz područja prava društava i trgovačkog prava.

 

Više: