E. Čulinović-Herc i N. Grković: Crowdinvesting Regulatory Framework in France and Italy

Rad Crowdinvesting regulatory framework in France and Italy autorica Edita Čulinović-Herc i Nikolina Grković objavljen je u zborniku radova (str. 716.-737.) sa skupa 10th International Scientific Conference Economic Integrations, Competition and Cooperation održanog u Opatiji, od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.