Opširnije

Završna projektna konferencija

Završna međunarodna znanstvena konferencija ovog projekta pod nazivom „Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ održana je 19-20. listopada 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci. Program ove dvodnevne konferencije odvijao se u tri konferencijske sekcije. Prva sekcija odnosila se na opća i sektorska pitanja restrukturiranja trgovačkih društava, u drugoj […]

Opširnije
Opširnije

Istraživački boravak članice tima na EUI-ju

Članica istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda boravila je na European University Institute u Firenci, Italija, od 8. do 13. listopada 2018. godine. Tijekom tog istraživanja pozornost je usmjerila pitanjima prava intelektualnog vlasništva i tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu i u internetskom okružju. Boravak je bio najvećim dijelom financiran sredstvima iz projekta.

Opširnije
Opširnije

Studijski boravak članice istraživačkog tima na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sieni

Od 11. srpnja do 18. srpnja 2018. godine, članica istraživačkog tima doc. dr. sc. Antonija Zubović boravila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sieni (Italija), u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja vezanog uz projekt. Cilj istraživanja bila je analiza talijanskog modela restrukturiranja društava u poteškoćama. Italija je razvila poseban postupak izvanredne uprave za restrukturiranje prilagođen potrebama […]

Opširnije
Opširnije

Studijski posjet članice istraživačkog tima EUI-ju u Firenzi

Od 20. srpnja do 2. kolovoza 2018. članica istraživačkog tima dr. sc. Danijela Vrbljanac boravila je na European University Institute u Firenzi, Italija, gdje je provodila istraživanje vezano uz projekt. Cilj istraživanja bila je analiza pitanja prijenosa osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije iz perspektive inovativnih društava. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na […]

Opširnije
Opširnije

Sudjelovanje članice tima na kongresu EATLP-a 2018

Članica tima prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević sudjelovala je u radu godišnjeg kongresa udruženja europskih profesora poreznog prava – European Association of Tax Law Professors (EATLP), 2018 koji se pod nazivom “Tax transparency” održao od 7. do 9. lipnja 2018. godine u Zurichu, Švicarska. Osim što je članica EATLP-a, prof. dr. sc. Nataša Žunić […]

Opširnije
Opširnije

Istraživanje članice tima na EUI-ju

Članica istraživačkog tima doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar boravila je na European University Institute u Firenci, Italija, u razdovlju od 17. lipnja do 1. srpnja 2018. godine. Tijekom istraživanja bavila se pitanjima prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva na digitalnom tržištu. Boravak je dio priprema za završnu projektnu konferenciju i velikim dijelom financiran […]

Opširnije
Opširnije

S. Gadžo: Oporezivanje dobiti multinacionalnih kompanija i pravo državnih potpora Europske unije: studija “slučaja Apple”

U ovom radu dr. sc. Stjepan Gadžo analizira najvažnije pravne aspekte odluke Europske komisije u slučaju Apple, s posebnim naglaskom na međuodnos prava državnih  potpora EU-a i diskrecijskog postupanja poreznih tijela država članica pri oporezivanju multinacionalnih kompanija. Predmetna odluka, donesena u kolovozu 2016. godine, izaziva niz prijepora, posebno u vezi s inovativnim tumačenjem pravnog statusa tzv. […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: EU law beyond EU border

Članica tima, Ivana Kunda autorica je poglavlja “European Union legislation: how far does it reach beyond the EU border?” u knjizi China’s One Belt One Road Initiative and Private International Law: Addressing Private International Law Concern, urednika Poomintra Sooksripaisarnkita i Sai Ramani Garimelle, a u izdanju Routlegea, New York, 2018. (str. 94-122). U tom radu autorica […]

Opširnije