Sudjelovanje članice tima na kongresu EATLP-a 2018

Članica tima prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević sudjelovala je u radu godišnjeg kongresa udruženja europskih profesora poreznog prava – European Association of Tax Law Professors (EATLP), 2018 koji se pod nazivom “Tax transparency” održao od 7. do 9. lipnja 2018. godine u Zurichu, Švicarska. Osim što je članica EATLP-a, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević aktivno djeluje i kao članica Akademskog odbora istog udruženja kao i aktivna članica EATLP radne grupe pod nazivom “Porezni postupci u Europi”.