Završna projektna konferencija

Završna međunarodna znanstvena konferencija ovog projekta pod nazivom „Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ održana je 19-20. listopada 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci. Program ove dvodnevne konferencije odvijao se u tri konferencijske sekcije. Prva sekcija odnosila se na opća i sektorska pitanja restrukturiranja trgovačkih društava, u drugoj […]

Opširnije