Opširnije

M. Braut Filipović: Pravni položaj i odgovornost depozitara UCITS fondova

U ovoj knjizi autorica dr. sc. Mihaela Braut Filipović istražuje investicijski posao ulaganja u UCITS fondove s pravnog aspekta. UCITS fondovi najpopularnija su vrsta investicijskih fondova u Europskoj uniji, koji trend slijedi i Republika Hrvatska. Naglasak je stavljen na položaj i odgovornost depozitara tih fondova, ali i na cjelokupnu civilističkopravnu analizu odnosa unutar tzv. investicijskog […]

Opširnije
Opširnije

N. Grković: Pravni aspekti državnog poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije i uloga privatnog kapitala

Završni rad Nikoline Grković, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Edite Čulinović Herc u okviru Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo trgovačkih društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, ispituje pravne aspekte financiranja obnovljivih izvora energije. Oni su u posljednje je vrijeme obilježeni energetsko-ekološkim ciljevima EU-a i pitanjem financiranja inovacija. Razvoj OIE-a usporedo s procesom integracije […]

Opširnije
Opširnije

Izvješće s 1. sastanka s konzultantima

Prema najavi, dana 12. lipnja 2015. godine održan prvi sastanak istraživačkog tima uz sudjelovanje konzultanata – stranih i domaćih akademskih stručnjaka za pravo društava, čelnika banaka koje financiraju akviziciju, pravnih stručnjaka iz trgovačkih društava koja akviziraju ili bivaju akvizirana, sudaca i odvjetnika koji zastupaju, odnosno sude u povezanim predmetima, kao i drugim dionicima tih procesa, […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o ekonomskim perspektivama EU-a

U razdoblju od 21. do 23. svibnja 2015. u Puli je održana međunarodna znanstvena konferencija European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy. Organizatori su hrvatski partneri na Smart Inno projektu IPA CBC Programa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. Oko 90 znanstvenika izložilo je svoje radove u […]

Opširnije
Opširnije

Sudjelovanje člana tima na doktorskom seminaru

U razdoblju od 20. do 22. svibnja 2015. godine u nizozemskom je glavnom gradu Amsterdamu, u organizaciji International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), održan znanstveni seminar namijenjen razvoju mladih istraživača iz područja međunarodnog i europskog poreznog prava, pod nazivom Doctoral Meeting of Researchers in International Taxation (DocMIT) and Postdoctoral International Tax Forum (PITF). a Član […]

Opširnije