Opširnije

I. Kunda: Internationally Mandatory Rules of a Third Country in the European Contract Confict of Laws

Ova knjiga usredotočena je na fenomen međunarodno prisilnih pravila (međunarodno prevladavajućih pravila ili pravila neposredne primjene) posebice trećih država, koja je autorica Ivana Kunda počela istraživati pišući svoj magistarski rad. Pored toga što nudi povijesni pregled razvoja prakse i doktrine u vezi s međunarodno prisilnim pravilima, ova knjiga se podrobno bavi suvremenim aspektima ove međunarodnoprivatnopravne metode. Najvrjednija su poglavlja koja se odnose […]

Opširnije
Opširnije

Najava 1. sastanka s konzultantima

Dana 12. lipnja 2015. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održat će se prvi sastanak istraživača s konzultantima. Ciljevi sastanka su predstavljanje prvih rezultata do kojih su istraživači došli proučavajući pravne modele akvicizija u postpristupnom periodu te dobivanje relevantnih inputa od konzultanata, iz njihove pozicije regulatora, onih koji financiraju akviziciju ili društva koje akvizira. Ovaj […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o ekonomskim integracijama

U razdoblju od 22. do 24. travnja 2015. u Opatiji je, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s više domaćih i inozemnih visokoškolskih i znanstvenih institucija, održana deseta međunarodna znanstvena konferencija Economic Integrations, Competition and Cooperation. Iako je konferencija primarno usmjerena ekonomskim temama, svoje radove izložili su i znanstvenici iz drugih disciplina […]

Opširnije