Opširnije

XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti

„XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)“ tradicionalno se održalo u hotelu Diamant, u Poreču, od 15. do 17. travnja 2015. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom. Ovo savjetovanje zamišljeno na način da pokriva što veći broj različitih […]

Opširnije
Opširnije

Konferencija o tržišnom natjecanju

Dane 9. i 10. travnja 2015. godine, u Hotelu Lone, u Rovinju održana je Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“ u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo, Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Instituta Fridtjof Nansen, Jean Monnet […]

Opširnije