Opširnije

N. Žunić Kovačević, D. Jurić i S. Gadžo: Cross-Border Transfer of Company’s Seat and Exit Taxation in the European Union

Autori Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić i  Stjepan Gadžo objavili su rad Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union. Rad je objavljen u zborniku radova (str. 171-180) sa skupa 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, održanog u Varšavi u Poljskoj, od […]

Opširnije
Opširnije

M. Braut Filipović, M. Derenčinović Ruk i N. Grković: Alternative investment funds and their role in portfolio companies

Autorice Mihaela Braut Filipović, Morana Derenčinović Ruk i Nikolina Grković objavile su rad Alternative investment funds and their role in portfolio companies – State of art in Croatian law and practice. Rad je objavljen u zborniku radova (str. 234.-244.) sa skupa 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Building resilient society“ održanog […]

Opširnije
Opširnije

Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ESD u Zagrebu

Međunarodna znanstvena konferencija Economic and Social Development „Building Resilient Society“ održana je u Zagrebu od 9. do 10. prosinca 2016. godine. Konferencija je bila interdisciplinarnog karaktera, obuhvaćajući pravo. Na njoj su sudjelovali članovi istraživačkog tima s dva rada. Na temu Alternative investment funds and their role in portfolio companies – state of art in Croatian […]

Opširnije
Opširnije

Obrana doktorskog rada članice istraživačkog tima

Članica istraživačkog tima Danijela Vrbljanac dana 2. prosinca 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci javno je obranila svoj doktorski rad Violations of the Personality Rights on the Internet – International Jurisdiction and Applicable Law i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo. […]

Opširnije