Obrana doktorskog rada članice istraživačkog tima

Članica istraživačkog tima Danijela Vrbljanac dana 2. prosinca 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci javno je obranila svoj doktorski rad Violations of the Personality Rights on the Internet – International Jurisdiction and Applicable Law i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

U svom radu, pisanom na engleskom jeziku, Danijela Vrbljanac dubinski je obradila problematiku određivanja međunarodne nadležnosti i mjerodavnog prava u slučajevima povrede prava osobnosti na internetu s naglaskom na uređenje tih aspekata na razini Europske unije. Važnost istraživanja za ovaj projekt ogleda se u činjenici da većina pravnih poredaka štiti i prava osobnosti pravnih osoba.

Javna obrana doktorskog rada Danijele Vrbljanac izrađene pod mentorstvom članice istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Ivane Kunde s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prof. emeritus Catherine Kessedjian s Pravnog fakulteta Sveučilišta Panthéon-Assas Paris II, održana je pred povjerenstvom sastavljenom od sutkinje Općeg suda, Suda Europske unije, prof. dr. sc. Vesne Tomljenovićm kao predsjednice, prof. dr. sc. Rajka Kneza s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru te izv. prof. dr. sc. Mirele Župan s Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku kao članova.