Opširnije

Završna projektna konferencija

Završna međunarodna znanstvena konferencija ovog projekta pod nazivom „Korporativne akvizicije i restrukturiranje trgovačkih društava – u susret novoj korporativnoj kulturi“ održana je 19-20. listopada 2018. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci. Program ove dvodnevne konferencije odvijao se u tri konferencijske sekcije. Prva sekcija odnosila se na opća i sektorska pitanja restrukturiranja trgovačkih društava, u drugoj […]

Opširnije
Opširnije

Istraživački boravak članice tima na EUI-ju

Članica istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda boravila je na European University Institute u Firenci, Italija, od 8. do 13. listopada 2018. godine. Tijekom tog istraživanja pozornost je usmjerila pitanjima prava intelektualnog vlasništva i tržišnog natjecanja na digitalnom tržištu i u internetskom okružju. Boravak je bio najvećim dijelom financiran sredstvima iz projekta.

Opširnije