Zaštićeno: Zapisnik sa Okruglog stola istraživačkog tima s konzultantima i dionicima, 10. 11. 2017.

Nema ulomka jer je objava zaštićena.

Opširnije