Sudjelovanje na konferenciji ESD u Splitu

Članica tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda sudjelovala je izlaganjem na temu “Jurisdiction and applicable law in crowdfunding” na 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development “The Legal Challenges of Modern World” koja je održana 1. i 2. rujna 2016. godine na Pravnom fakultetu u Splitu. Tom prilikom naglasila je bitnost međunarodnoprivatnopravnih pitanja u kontekstu crowdfundinga kao novog poslovnog modela u internetskom okružju. Temeljem analize trokutaste tripartitne strukture crowdfundinga, ponudila je moguća tumačenja postojećih pravnih propisa Europske unije koji su primjenjivi u nalaženju odgovora na dva ključna pitanja: Koji je sud nadležan i koje je pravo mjerodavno?

Ovdje je program-konferencije-esd-split.