Sudjelovanje na konferenciji ELI u Ferrari

Voditeljica tima, prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc sudjelovala je na godišnjoj konferenciji koju je organizirao European Law Institute (ELI) održanoj od 7. do 9. rujna 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ferrari. Tom prilikom također je sudjelovala kao članica na Glavnoj skupštini ELI-ja. Program ovogodišnje  konferencije ELI-ja, koji se odvijao u paralelnim sesijama tijekom tri konferencijska dana, pokazao je snažan istraživački kapacitet ELI-ja i njegovog članstva te značajan društveni utjecaj u širokom spektru pravnih tema: od problema restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama u predstečajnim situacijama do uloge koju imaju internetske platforme koje nude na prodaju robu ili usluge. Sudjelovanje članova ELI-ja u radu posebnih sekcija (Special Interests Groups) koje okupljaju članove srodnih istraživačkih tema članstvo u ELI-ju omogućuje ovom timu proširivanje svoje istraživačke mreže putem mreže članstva ELI-ja.