Sudjelovanje članova tima na XXIV. savjetovanju pravnika Petar Simonetti

„XXIV. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo – obveze – postupak)“ tradicionalno se održalo u hotelu Diamant, u Poreču, od 11. do 13. travnja 2018. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom. Ukupno sedam članova tima iznijelo je svoje rezultate istraživanja o projektnim temama. Doc. dr. sc. Antonija Zubović u suradnji s prof. dr. sc. Sašom Preličem s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru izlagala o temi pravnog uređenja kupnje dionica ciljnog društva putem zaduživanja odnosno primjenom LBO transakcije. Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc i doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović u suradnji sa Sonjom Marinac Rumora, sutkinjom Trgovačkog suda u Pazinu izlagale su o temi korporativnog upravljanja u zatvorenim trgovačkim društvima. Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević je izlagala o izazovima vezanima uz prethodni sporazum o transfernim cijenama, a prof. dr. sc. Dionis Jurić o Direktivi o zakonskoj reviziji i Uredbi o zakonskoj reviziji u subjektima od javnog interesa. Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar je izlagala na temu novih kriterija utvrđivanja prekomjerno visokih cijena u praksi Suda Europske unije, a izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda je izložila referet o pravu mjerodavnom za povrede prava tržišnog natjecanja. Program skupa dostupan je ovdje.