Studijski boravak članice tima na Sveučilištu u Mariboru

Od 17. srpnja do 27. srpnja 2017. godine, članica istraživačkog tima doc. dr. sc. Antonija Zubović boravila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja vezanog uz projekt. Cilj istraživanja bila je analiza pitanja uračunavanja punomoći u kontrolni prag, koje je poslužilo kao osnova za izradu rada ranije prijavljenog za objavu u zborniku radova povodom održavanja Međunarodne znanstvene konferencije društvenih znanosti (SGEM 2017), a koji će biti indeksiran u ISI Web of Sciences, Web of Knowledge. Članica istraživačkog tima napisala je rad na engleskom jeziku pod naslovom „Calculating proxy votes in the control threshold in Croatian takeover law“.