Studijski boravak članice istraživačkog tima

U razdoblju od 02. svibnja do 29. srpnja 2016. godine članica istraživačkog tima Nikolina Grković boravila je na Europskom Sveučilišnom Institutu u Firenci u svrhu istraživanja tema na koje se odnosi ovaj projekt. Navedeni studijski boravak istovremeno je i dio znanstvenog usavršavanja članice tima.

.

Jedan od ciljeva ovog studijskog boravka bio je istraživanje određenih pravnih pitanja u okviru regulacije alternativnih investicijskih fondova, s posebnim naglaskom na fondove rizičnog kapitala te poslovne prakse menadžera AIF-ova. Provedeno istraživanje poslužiti će (među ostalim) kao osnova za izradu rada na temu aktivizma alternativnih investicijskih fondova u suradnji s članicom tima dr. sc. Mihaelom Braut Filipović i dr. sc. Moranom Derenčinović Ruk. Drugi dio istraživanja bio je usmjeren na postojeće pravne komparativne pristupe određenih država članica u regulaciji crowdinvestinga kao posebnog oblika financijske inovacije, u svrhu kritičke analize i vrednovanja mogućih pravnih mehanizama potrebnih za rješavanje praktičnih i teorijskih problema. Pri tom su obuhvaćeni i relevantni izvori Europskog prava tržišta kapitala, uključujući i postojeće prijedloge za njihove izmjene. Navedeni drugi dio istraživanja dio je šireg znanstvenog istraživanja na temu doktorske disertacije.

.