Održan međunarodni znanstveno-stručni seminar o poreznom postupku

Dana 27. travnja 2018. na Pravnom je fakultetu u Rijeci održan međunarodni znanstveno-stručni seminar naziva „Tax procedures: a constructive approach to address selected critical issues“. Ovaj je događaj naš Fakultet organizirao uz potporu Hrvatske zaklade za znanost, kao aktivnost istraživačkog projekta “Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju”, a suorganizator je bio i International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) iz Amsterdama. Cilj je ovog događaja bio objediniti teorijske i praktične poglede na područje poreznog postupovnog prava. U okviru programa, glavni izlagač, prof. dr. sc. Pasquale Pistone, izložio je privremene rezultate istraživanja poduzetog u okviru novoosnovane istraživačke grupe Europskog udruženja profesora poreznog prava (European Association of Tax Law Professors; EATLP). Skupu su nazočili sudionici iz redova upravnih sudaca, službenika poreznih tijela, poreznih savjetnika, odvjetnika, konzultanata, članova akademske zajednice te studenata. Program skupa dostupan je ovdje.