NikolinaNikolina Grković
je znanstvena novakinja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Također je bila dio istraživačkog tima na znanstvenoistraživačkom projektu „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“. Završila je Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a trenutno je doktorandica istog Fakulteta i piše disertaciju na temu crowdfundinga. Suautorica je sveučilišnog udžbenika na temu UCITS fondova i znanstvenih radova o financijskoj prijevari Madoff o kojima je izlagala na međunarodnim konferencijama.

 

Više: