MihaelaMihaela Braut Filipović je docentica na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Godine 2014. obranila je doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“. Članica je Hrvatske udruge za poredbeno pravo i Instituta za europsko pravo. Dodijeljena joj je međunarodna školarina za studijski boravak u 2012. godini na Institutu Max Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu. 2014. godine bila je na studijskom boravku na Institutu europskog sveučilišta u Firenci. Bila je članica istraživačkog tima na znanstvenoistraživačkom projektu „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“. Autorica je više znanstvenih članaka iz područja prava društava, trgovačkog prava i prava tržišta kapitala.

 

Više: