Marijana Liszt
je odvjetnica od 2002. godine te je jedan od tri osnivača i partnera Odvjetničkog društva Posavec, Rašica & Liszt. Po završenom studiju na Pravom fakultetu u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij iz prava Europske unije na Sveučilištu Carlos III u Madridu, te potom magistrirala i na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu pravnog okvira državnih potpora. Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2005. godine bila je imenovana voditeljicom radne skupine za poglavlje 8 – Tržišno natjecanje, u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj uniji. Trenutačno je polaznica doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Rijeci s temom disertacije vezanom uz javno financiranje usluga u općem gospodarskom interesu. Područja njezine stručnosti i interesa obuhvaćaju posebno pravo tržišnog natjecanja i državnih potpora, trgovačko pravo, pravo društava te sportsko pravo. Gost je predavač na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u Zagrebu i Rijeci, kao i na nizu međunarodnih znanstvenih ili stručnih konferencija. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih članaka iz područja prava tržišnog natjecanja i državnih potpora.

 

Više: