DanijelaDanijela Vrbljanac je viša asistentica na Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dana 2. prosinca 2016. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranila je svoj doktorski rad pod naslovom „Violations of the Personality Rights on the Internet – International Jurisdiction and Applicable Law“. Prethodno tomu je završila poslijediplomski specijalistički studij „Pravo europskih integracija“ na istom Fakultetu sa završnom radnjom na temu „Međunarodna nadležnost za internetske sporove u pravu EU-a i SAD-a“.  2014. godine dodijeljena joj je stipendija za dvomjesečni boravak na Institutu Max Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, a 2017. za jednomjesečni boravak na Europa-Institutu Sveučilišta u Saarbrueckenu. Autorica je nekoliko članaka iz područja međunarodnog privatnog prava i europskog privatnog prava. Članica je Hrvatske udruge za usporedno pravo, suradnica Zavoda za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te tajnica Doktorskog studija Pravnog fakulteta u Rijeci.

 

Više: