JuricicDamir Juričić
ima dvadesetogodišnje iskustvo u privatnom i javnom sektoru; bankarstvu, savjetništvu i javnim tijelima. Trenutno radi u Agenciji za investicije i konkurentnost kao zamjenik ravnatelja odgovoran za područje javno-privatnog partnerstva. Doktorirao je na temu procjene dužničkog kapaciteta i upravljanja rizicima u projektima javno-privatnog partnerstva. Objavio je više od trideset znanstvenih i stručnih članaka te dvije knjige: Financiranje kapitalnih projekata lokalnoga javnog sektora i Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja. Član je ocjenjivačkog tima Partnerships Awards iz Londona za izbor najboljeg PPP projekta u svijetu. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu.